Конкурс скульптури

Положення

про Відкритий обласний конкурс юних художників ім. М.Г.Лисенка

 

І. Загальні положення

 

 1. Відкритий обласний конкурс юних художників ім. М.Г.Лисенка (далі – Конкурс) започаткований управлінням культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації (далі – Засновник).

 

 1. Організаторами Конкурсу є відділ культури і туризму Сумської міської ради та Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка (далі – Організатори).

 

ІІ. Мета та завдання Конкурсу

 

 1. Головною метою Конкурсу є виявлення та розкриття творчого потенціалу юних художників, підтримка педагогічної творчої ініціативи, розповсюдження кращого педагогічного досвіду та методики навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах системи Міністерства культури України.

 

 1. Завдання Конкурсу:

 

1) пошук та підтримка молодих скульпторів;

 

2) допомога юним талантам у розкритті власного творчого та духовного потенціалу;

 

3) встановлення та зміцнення творчих контактів між учасниками Конкурсу;

 

4) розвиток духовних смаків населення, популяризація кращих творів образотворчого мистецтва;

 

5) привернення уваги спонсорів та меценатів до талановитої молоді.

 

ІІІ. Підготовка та порядок проведення Конкурсу

 

 1. Конкурс проводиться один раз на два роки у листопаді місяці на базі Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г.Лисенка.

 

 1. Строки, місце проведення та склад Журі Конкурсу визначаються Організаторами та затверджуються Засновником.

 

 1. З метою підготовки та проведення Конкурсу створюються організаційний комітет та Журі, склад яких затверджується Засновником.

 

 1. У разі потреби, за поданням Організаторів, Засновник може в установленому порядку вносити зміни до Положення про Відкритий обласний конкурс юних художників ім. М.Г.Лисенка (далі – Положення).

 

 1. Для участі у Конкурсі учасникам необхідно до 01 жовтня року проведення Конкурсу подати:

 

1) заповнену заявку на участь у Конкурсі та письмову згоду на обробку персональних даних (відповідно до чинного законодавства) встановленого Організатором зразка (додаються);

 

2) копію свідоцтва про народження учасника;

 

3) копії номерів реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків учасника/одного з батьків учасника та викладача (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган – копію відмітки в паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

 

4) якісне кольорове фото учасника розміром 10х15 см.

 

 1. Матеріали, зазначені у пункті 5 цього Положення, надсилаються у сукупності за адресою: Сумська дитяча художня школа ім. М.Г.Лисенка, вул. Псільська, 7, м. Суми, 40026 або за електронною адресою: alekckuz@ukr.net (у сканованому вигляді). Контактні телефони: + 38(0542) 22-60-76, 567-646, телефон-факс: +38(0542) 66-99-04.

 

ІV. Умови проведення Конкурсу

 1. У Конкурсі можуть брати участь учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, студій образотворчого мистецтва загальноосвітніх шкіл, навчально-виховних комплексів Сумської та інших областей України, а також учні закордонних мистецьких навчальних закладів (далі – Учасники).

 

 1. Учасники Конкурсу поділяються на дві вікові категорії:

 

1) молодша – від 9 до 12 років включно;

 

2) старша – від 13 до 18 років включно.

 

Вік учасників визначається на день проведення Конкурсу.

 

 1. Програмні вимоги для молодшої вікової категорії:

 

1) вміння керуватися прийомами і засобами виконання скульптурних форм;

 

2) розуміння об’єму, пластики;

 

3) уміння створення композиції в рельєфній пластиці;

 

 1. Програмні вимоги для старшої вікової категорії:

 

1) знання побудови і пластики людини;

 

2) володіння пластично-образним мисленням;

 

3) уміння створювати пластично-конструктивну форму.

 

 1. Регламент виконання робіт:

 

1) молодша вікова категорія – до 3 годин;

 

2) старша вікова категорія – до 3 годин 30 хвилин.

 

 1. Робота журі та критерії оцінювання Конкурсу

 

 1. Оцінку виконання учасників Конкурсу здійснює Журі, до складу якого входять провідні викладачі профільних вищих навчальних закладів та початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури України.

 

 1. Виступи учасників Конкурсу оцінюються за 3-ох бальною системою за наступними критеріями:

 

1) виконавська майстерність;

 

2) відповідність роботи конкурсним вимогам;

 

3) технічні вміння та навички учасника;

 

4) оригінальність твору.

 

 1. Максимальна кількість балів за всіма критеріями – 12 балів.

 

 1. Оцінювання робіт учасника Конкурсу здійснюється на підставі середнього балу оцінок членів Журі. У разі рівного розподілу голосів голос голови Журі є вирішальним.

 

 1. Рішення Журі оформлюється протоколом.

 

 1. Оскарження рішення Журі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

VІ. Нагородження переможців Конкурсу

 

 1. По кожній віковій категорії присуджуються Гран-прі і три призових місця.

 

 1. Розподіл місць між переможцями здійснюється відповідно до досягнутих конкурсантами результатів.

 

 1. Усі учасники Конкурсу нагороджуються дипломами та пам’ятними сувенірами (при наявності фінансування). Переможці Конкурсу, яким присуджено Гран-прі, нагороджуються пам’ятною медаллю «Скульптор М.Г.Лисенко».

 

 1. За краще виконання творів встановлюються заохочувальні нагороди, а також відмічаються викладачі, учні яких показали високий рівень майстерності під час проведення Конкурсу.

 

VІІ. Фінансові умови Конкурсу

 

 1. Конкурс є некомерційним заходом, вступний внесок не передбачений.

 

 1. Витрати на відрядження Учасників Конкурсу (проїзд, проживання та харчування) несуть відряджуючі організації, безпосередньо Учасники, їх батьки чи спонсори.

 

 1. Кошторис Конкурсу складається, затверджується та виконується Організаторами.

 

 1. 4. Фінансування організації та проведення Конкурсу здійснюється за рахунок:

 

1) коштів відповідних місцевих бюджетів;

 

2) інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством України (спонсорських коштів, внесків підприємств, організацій, доброчинних внесків окремих осіб тощо).

 

 

Заступник начальника-начальник відділу

культурно-мистецької діяльності

і навчальних закладів управління

культури і туризму Сумської

обласної державної адміністрації                      Р.В.Грицаєнко