Композицiя

Композиція

         Композиція – (від лат. Compositio) означає складання, з’єднання поєднання різних частин в єдине ціле відповідно до якої-небудь ідеєю. В образотворчому мистецтві композиція – це побудова художнього твору, обумовлене його змістом, характером і призначенням.

Будучи одним із основних предметів у навчальному курсі дитячої художньої школи, композиція формує творче уявлення учнів, їх творчий потенціал, активізує розумову діяльність учнів, допомагає їм в роботі, починаючи від пошуків композиційного задуму до завершення його в художньому образі.

Композиція навчає основних законів побудови художнього твору, сприяє розвитку фантазії, спостережливості, образного мислення. Вивчення композиції включає вивчення основних її законів, які характерні як для станкової так і для декоративної композиції.

Основна задача композиції як предмета – вивчення основних об’єктивних закономірностей, які лежать в основі побудови будь-якого твору образотворчого мистецтва, а також розкриття процесу його створення.

Пропонуємо познайомитися з роботами учнів нашої школи.