Iсторiя школи

Рішенням виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів у 1977 році було створено дитячу художню школу.

У наказах з основної діяльності та з особового складу, які збереглися за 1990-2005 роки,  відомостей про перейменування дитячої художньої школи в Сумську дитячу художню школу немає.

З метою відзначення 100-річного ювілею видатного українського скульптора, народного художника України, академіка, професора, уродженця Сумщини Михайла Григоровича Лисенка та розглянувши звернення голови Національної Спілки художників України, академіка Чепелика В.А., беручи до уваги клопотання директора Сумської дитячої художньої школи Кузьменка О.Д., керуючись пунктом 41 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням Сумської міської ради від 30 листопада                         2005 року № 1484-МР Сумській дитячій художній школі присвоєно ім’я Михайла Григоровича Лисенка.

Рішенням Сумської міської ради від 10 жовтня 2007 року № 849-МР був створений комунальний заклад Сумської міської ради – Сумська дитяча художня школа                                         ім. М.Г.Лисенка як юридична особа та затверджений Статут закладу, який був зареєстрований державним реєстратором 04.12.2007 за № 16321020000006184.

Сумська дитяча школа ім. М.Г. Лисенка заснована на комунальній власності і у відповідності до частини другої статті 18 Закону України «Про освіту» має статус державного закладу освіти.

Засновником закладу є Сумська міська рада. Заклад безпосередньо підпорядкований відділу культури та туризму Сумської міської ради. Власником майна закладу є територіальна громада міста Суми. Заклад створено на невизначений строк, термін його діяльності не обмежений.

Основне завдання закладу – надання освітніх послуг.

Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка – є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, належить до системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток. В школі проводять навчання за основними спеціальностями: «Рисунок», «Живопис», «Композиція» та «Скульптура», а також протягом навчального року учні знайомляться з історією образотворчого мистецтва, та освоюють предмет за вибором (писанкарство, художній текстиль, графічний дизайн, декоративний розпис, етнодизайн, батик).

Педагогічний колектив дитячої художньої школи міста Суми керується академічними традиціями викладання образотворчого мистецтва.

З метою цільового використання коштів школами естетичного виховання міста Суми, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.09 № 1007 „Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціальної сфери”, рішеннями Сумської міської ради від 16 грудня 2009 року № 3016-МР та від 23 грудня 2009 року 3328-МР до Статуту комунального закладу Сумської міської ради Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г.Лисенка, були внесені зміни та доповнення до розділів, що стосуються фінансово-господарської діяльності закладу, його матеріально-технічної бази та реорганізації або ліквідації. Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 16.11.2009 за № 16321050002006184 та 05.02.2010 за № 16321050003006184.